Z badań przeprowadzonych w Rosyjskim Naukowo-Badawczym Instytucie Traumatologii i Ortopedii im. R.R. Wredena wynika, że stosowanie masażu wibroakustycznego cztery razy dziennie po 30 minut pozwala na skrócenie czasu leczenia złamania średnio o tydzień. Badania te przeprowadzano wśród pacjentów ze złamaniami kości dłoni – złamaniami o tyle uciążliwymi, że w ponad 60% przypadków po konsolidacji kości nie dochodzi do pełnego przywrócenia sprawności dłoni. W grupie ponad 50 pacjentów, których poddano terapii wibroakustycznej, zaobserwowano nie tylko szybsze gojenie się złamań, lecz również skrócenie czasu rehabilitacji i niezdolności do pracy. Osoby, których rehabilitacja obejmowała również terapię wibroakustyczną odzyskiwały sprawność dłoni średnio o 10 dni wcześniej od tych, które dochodziły do zdrowia metodami tradycyjnymi. Oprócz niewątpliwych korzyści długofalowych masaż urządzeniami wibroakustycznymi przynosi również dodatkowe, szybko odczuwalne korzyści w postaci łagodzenia bólu i zmniejszania obrzęku.

Leczenie realizowane jest według schematu 1.

Urządzenie stosowane jest w celu skrócenia okresu leczenia złamania, zwiększenia wytrzymałości tkanki łącznej, zapobieżenia komplikacjom, usunięcia świerzbienia i obrzęku w miejscu umieszczenia opatrunków unieruchamiających, a także w celu przyspieszenia procesu przywracania ruchomości stawów.

Schemat 1. Metodyka leczenia z zastosowaniem urządzeń Vitafon. Kuracja – 15-30 dni.

Dzień Ilość zabiegów na dobę Miejsce złamania
Tryb Czas min.
1-15 (30) 2-3 2  20-40

Leczenie złamania rozpoczyna się 3-4 dnia po odniesieniu urazu. Wibrofony umieszcza się jak najbliżej miejsca złamania. Jeśli na miejsce złamania nałożono gips, wibrofony umieszcza się bezpośrednio na gips nad miejscem złamania pod kątem 90° w stosunku do siebie (rys. 3). Leczenie odbywa się w pozycji leżącej.

wibrofony

Instalacja wibrofonów pod kątem 90º względem siebie.

Po zabiegu zaleca się leżeć przez 1-2 godziny. W przypadku pojawienia się obrzęku, poniżej opaski uciskowej należy dodatkowo umieścić wibrofony w obszarze obrzęku w trybie 2 na 15-20 minut.

Przy leczeniu złamań kończyn w trakcie zabiegu można umieścić pod nogami poduszkę w celu poprawienia odpływu krwi. Urządzenie może być stosowane w połączeniu z innymi sposobami leczenia, w tym z aparatem Ilizarowa, a także przy leczeniu z zastosowaniem przedmiotów z metalu, stosowanych w celu wewnętrznego unieruchomienia kości.

W celu przywrócenia i zwiększenia ruchomości stawów stosuje się tryb 4, czas trwania zabiegu – 20-40 minut. Wibrofony umieszcza się na stawie jeden obok drugiego. Jeśli jest taka możliwość w czasie zabiegu zaleca się wykonywanie ćwiczeń, mających na celu zwiększenie ruchomości – przy niewielkim wysiłku powoli zgina się staw w ciągu 20-30 sekund, a następnie tak samo wolno prostuje się go. Ćwiczenie wykonuje się w ciągu połowy czasu trwania zabiegu.