Vitafon jest powszechnie stosowany w leczeniu i profilaktyce różnych chorób. Wybierz żądaną chorobę z listy poniżej, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wpływu Vitafonu w leczeniu konkretnej choroby.