*Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że opinie użytkowników i lekarzy oparte są na indywidualnych doświadczeniach. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować takich samych wyników dla wszystkich użytkowników terapii Vitafonem. W celu zapewnienia jak najlepszej obsługi pacjenta oferujemy w ciągu 60 dni możliwość bezwarunkowego zwrotu urządzenia w przypadku braku pozytywnych wyników leczenia.

Vitafon jest powszechnie stosowany w leczeniu i profilaktyce różnych chorób. Wybierz żądaną chorobę z listy poniżej, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wpływu Vitafonu w leczeniu konkretnej choroby.