front-row-1_fonovit-image
 

Bezpieczna terapia wibroakustyczna w domu

Wibroakustyczne metody leczenia i profilaktyki chorób po raz pierwszy znalazły zastosowanie w praktyce pod koniec XX wieku. Istota metody polegała na tym, że w miejscu zmian chorobowych stosowano oddziaływanie za pomocą drgań dźwiękowych o zmieniającej się w określonej skali częstotliwości. W efekcie w miejscu oddziaływania znacznie poprawiał się przepływ krwi i limfy. Metodyka leczenia obejmuje także wibroakustyczne oddziaływanie na wątrobę i nerki, trzustkę znacznie zwiększające ich wydajność, oraz na odpowiedni odcinek kręgosłupa*. Więcej ›

.
Zamów Vitafon ›

Mechanizm fizjologiczny oddziaływania wibroakustycznego

Mikrowibracje tkanek, tak jak ich ciepło, stanowią ważny i niezastąpiony składnik procesów fizjologicznych i immunologicznych. Są one potrzebne do odprowadzania nadmiaru płynów z organizmu, biorą udział w stymulacji krążenia, odżywianiu komórek znajdujących się w dużej odległości od naczyń włosowatych, w procesach immunologicznych, dotyczących transportu i przenikania leukocytów do komórek tkanki, oraz w procesach krwiotwórczych, realizowanych w szpiku. Źródłem mikrowibracji w żywym organizmie są regularne skurcze miofibryli komórek mięśniowych.

Procesy metaboliczne w organizmie zachodzą tylko dzięki kontaktowi i współdziałaniu substancji biologicznych (podstawowe prawo bliskiego oddziaływania). Aby reakcja miała miejsce, konieczne jest bezpośrednie zbliżenie się oddziałujących na siebie komponentów i ich przestrzenna orientacja względem siebie. Dlatego istnienie mikrowibracji komórek i dużych molekuł jest warunkiem koniecznym większości biologicznych, a zwłaszcza immunologicznych, reakcji. Więcej informacji ›

front-row-2_principle-image
 

Vitafon w Polsce

Urządzenia medyczne serii Vitafon zaczęły być stosowane w praktyce medycznej w Polsce w 2007 roku. Wkrótce metoda leczenia Vitafonem zdobyła popularność dzięki wysokiej skuteczności w leczeniu różnych chorób*. Pozytywne wyniki zastosowania terapii wibroakustycznej potwierdzają badania kliniczne przeprowadzone w różnych polskich placówkach medycznych. Rekomendacji do zastosowania urządzeń udzieliło nam wielu znanych lekarzy, m.in.: prof. dr hab. med. Romuald Lewicki, prof. dr hab. med. Marek Synder, prof. dr hab. med. Paweł Małdyk, prof. dr hab. med. Tadeusz Trzaska , prof. zw. dr hab. n. med. Bogusław Frańczuk, dr n. med. Witold Furgał, dr n. med. Tadeusz Ściński, dr n. med. Robert Jonak i wielu innych.

Ponad sto placówek medycznych używa urządzeń serii Vitafon. Dzięki prostocie użytkowania urządzeń w warunkach domowych dziesiątki tysięcy Polaków poprawiło swoje zdrowie*. Lista placówek medycznych, w których stosowane jest urządzenie o oddziaływaniu wibroakustycznym Vitafon.

We współpracy z uniwersytetami i placówkami medycznymi przeprowadzane są badania kliniczne, które pozwolą na doskonalenie programów leczenia i poszerzenie obszarów zastosowania terapii wibroakustycznej. Partnerzy w badaniach naukowych dotyczących terapii wibroakustycznej w Polsce.

Dlaczego warto mieć Vitafon w domu:

  • Efektywne leczenie, potwierdzone wynikami badań klinicznych
  • Bezpieczne oddziaływanie lecznicze, oparte na naturalnych procesach zachodzących w organizmie.
  • Ograniczenie lub zastąpienie terapii farmakologicznej.
  • Wygoda i prostota obsługi w warunkach domowych.
  • Ograniczenie wydatków na leki.
  • Zalecenia używania i pozytywne opinie polskich lekarzy.