Choroba nadciśnieniowa lub nadciśnienieto ogólna choroba organizmu, której najważniejszym objawem jest podwyższenie ciśnienia arterialnego (tętniczego). Nadciśnienie sprzyja rozwojowi chorób wieńcowych. Podwyższone ciśnienie arterialne prowadzi do zakłócenia pracy narządów, przede wszystkim serca, naczyń krwionośnych mózgu, nerek i rozwoju tak poważnych komplikacji, jak zawał mięśnia sercowego, wylew krwi do mózgu, niewydolność nerkowa. Będąc podstawowym czynnikiem ryzyka, nadciśnienie powoduje dużą śmiertelność na skutek wylewów i chorób serca, spowodowanych niedokrwieniem.

Wzrost ciśnienia krwionośnego następuje znacznie wcześniej, niż dochodzi do rozwoju jakichś zaburzeń w pracy organów wewnętrznych, dlatego też odpowiednio wcześnie rozpoczęte leczenie może zapobiec komplikacjom.

Nadciśnienie to najbardziej rozpowszechniona wśród osób dorosłych choroba. Zgodnie z klasyfikacją WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) wymienia się kilka poziomów ciśnienia krwionośnego. Do nadciśnienia zaliczane są wartości, osiągające poziom ponad 140/90 mmHg. Z wiekiem na skutek zmniejszenia elastyczności naczyń krwionośnych ciśnienie skurczowe podwyższa się i za normalny poziom uważane jest, gdy jego wartość nie przekracza 100 + liczba pełnych lat. Przykładowo, u pacjenta w wieku 60 lat ciśnienie skurczowe na poziomie 160 mmHg uważane jest za normę, jednocześnie ciśnienie rozkurczowe nie powinno przekraczać 90 mmHg.

Klasyfikacja poziomów ciśnienia krwionośnego

(WHO i Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, 1999)

KategoriaCiśnienie skurczowe (mmHg)Ciśnienie rozkurczowe (mmHg)
Optymalne120 lub niższe80 lub niższe
Prawidłowe130 lub niższe85 lub niższe
Podwyższone w normie130-13985-89
Graniczne140-149ponad 90
Nadciśnienie
1.Stopnia (lekkie)140-15990-99
2.Stopnia (umiarkowane)160-179100-109
3.Stopnia (ciężkie)ponad 180ponad 110
Izolowane skurczoweponad 140poniżej 90

Jest wiele czynników, powodujących rozwój choroby nadciśnieniowej. Może to być:

 • podwyższenie oporu naczyń krwionośnych lub chroniczny spazm naczyń krwionośnych z powodu nadmiernego wydzielania specyficznych substancji, wpływających na ciśnienie,
 • zwiększona ilość płynącej w organizmie krwi na skutek wadliwej pracy nerek lub nadużywania soli,
 • nadmierne spożycie produktów spożywczych i palenie,
 • cukrzyca insulinowa i nadmiar tkanki tłuszczowej,
 • ciągłe przemęczenie, stres,
 • niedostateczna aktywność fizyczna.

Podstawowymi oznakami choroby nadciśnieniowej są bóle głowy i uczucie ciężkości w tylnej części głowy, zawroty głowy, duszności, bóle w okolicach serca, plamki przed oczami. Wiele osób chorych skarży się na ciągłe zmęczenie, niespokojny sen, zmiany nastroju. Oznaki te, razem lub każda z osobna, mogą być pierwszymi objawami tej zdradliwej choroby i są wskazaniem do konsultacji z lekarzem. U wielu chorych nadciśnienie przebiega bezobjawowo i ujawnia się przez przypadek podczas mierzenia ciśnienia. Dlatego też zalecane jest okresowe mierzenie ciśnienia u osób powyżej 30 roku życia.

Choroba nadciśnieniowa jest nieuleczalna, dlatego osoba chora, ze stabilnie podwyższającym się ciśnieniem powinna być gotowa na dożywotnią terapię. Powinna wiedzieć, że okresowe leczenie (na przykład przy pojawiających się bólach głowy) nie przyniesie pożądanego efektu i nie zapobiegnie rozwojowi powikłań. Przy stwierdzonym podwyższeniu ciśnienia (powyżej 140/90 mmHg) konieczna jest wizyta u lekarza, który może stwierdzić, jakie są tego przyczyny i rozpocząć leczenie.

Wykorzystanie urządzeń serii Vitafon w kompleksowej terapii nadciśnienia pokazało wysoką efektywność. Terapia taka może być stosowana długotrwale w warunkach domowych i stwarza możliwość zmniejszenia dawek przyjmowanych środków farmaceutycznych.

Podczas leczenia należy brać pod uwagę, że zabiegi znacznie podwyższają efektywność preparatów obniżających ciśnienie, dlatego przy ich równoległym stosowaniu należy podporządkować się następującym zasadom.

 • Codziennie kontrolować ciśnienie (najlepiej rano i wieczorem).
 • Dawkę preparatu, którą stale musimy przyjmować, nazywamy dawką pełną.
 • Początkowe dawki preparatu będziemy mierzyć w częściach od pełnej dawki. Dobową  dozę preparatu należy spożyć w równych częściach w ciągu doby lub według wskazówek lekarza.
 • Przyjmowanie medykamentów należy rozpocząć od pełnej dawki, stopniowo zmniejszając jej dozę do najniższego klinicznie efektywnego poziomu, przy jednoczesnym wydłużaniu zabiegów terapii wibroakustycznej.
 • Dawkę leku, przy której osiągnięto efekt, należy uważać za dawkę optymalną.
 • Dawkę leku, przy której dalsze jej obniżanie prowadzi do wzrostu ciśnienia w stosunku do ciśnienia optymalnego, nazywamy dawką minimalną lub podtrzymującą.
 • Całkowita rezygnacja z terapii farmakologicznej możliwa jest tylko przy stabilizacji ciśnienia na optymalnym poziomie w okresie dostatecznie długiego czasu (3-4 miesiące).
 • Koniecznie trzeba mieć na uwadze, że efekt działania terapii pojawia się po 1-2 godzinach od rozpoczęcia zabiegu i trwa od 6 godzin do doby.

Leczenie choroby nadciśnieniowej

Leczenie realizowane jest poniższych tabel. Wibrofony umieszczane są w obszarze nerek (punkt K). Między wibrofonem a powierzchnią ciała należy położyć jedną warstwę jednorazowych chusteczek higienicznych. Pozycja – leżąc na plecach lub siedząc. Przy nefroptozie zabiegi są wykonywane tylko w pozycji leżącej, a wibrofon nad nerką umieszcza się 2-3 centymetry poniżej nerek (punktu K). Metodyka zastosowania urządzenia zależy od stopnia zaawansowania choroby.

Tab.1. Leczenie choroby nadciśnieniowej 1. stopnia

DzieńAD=140-159AD=124-139
Obszar nerek, tryb 2
Czas, min.
Obszar nerek, tryb 2
Czas, min.
RanoWieczórRanoWieczór
110101010
210151015
310201020
4-725101020
8-2130102010
22-2810351020
29-3515351020
36-601535Dalej ciągle 1-3 razy w tygodniu
po 20-30 minut
Dalej ciągle 2-3 razy w tygodniu po 30-50 minut
Ilość zabiegów i ich długość dobierana jest tak, aby utrzymać optymalne ciśnienie.

Jeśli wzrost ciśnienia tętniczego (BP) miał miejsce po raz pierwszy, a jego wartość nie jest wyższa niż 140/90 mmHg, to nie przyjmując leków stosuje się jeden zabieg w obszarze nerek przez 10 minut w trybie 2. W celu utrwalenia efektu zabieg należy powtarzać przez kolejne 2-4 dni, zwiększając czas działania urządzenia do 15 minut.
Przy nadciśnieniu 1. stopnia (lekkie nadciśnienie, BP w przedziale 125/90 – 159/99 mmHg) leczenie realizowane jest według tabeli 1 bez przyjmowania leków.
Przy stałym podwyższeniu ciśnienia tętniczego (2. i 3. stopień nadciśnienia, poziom BP ponad 160/100 mmHg) leczenie urządzeniem realizowane jest według tabeli 2 z przyjmowaniem leków, przepisanych przez lekarza. W trakcie leczenia należy wziąć pod uwagę, że przy korzystaniu urządzenia dochodzi do zwiększenia efektu działania preparatów, obniżających ciśnienie, dlatego też przy ich jednoczesnym stosowaniu należy pamiętać o następujących zasadach:

 • Codziennie kontrolować ciśnienie tętnicze (rano i wieczorem);
 • Zalecana dawka leków, to pełna dawka dobowa;
 • Początkowe dawki preparatów mierzone są w częściach pełnej dawki; dobowa dawka preparatu zażywana jest w równych częściach w ciągu doby lub według zaleceń lekarza;
 • Przyjmowanie preparatów leczniczych należy zaczynać z pełnej dawki, stopniowo  zmniejszając ją do osiągnięcia potrzebnego efektu klinicznego i jednocześnie wydłużając czas trwania zabiegów z wykorzystaniem urządzenia;
 • Dawka leku, przy której osiągnięto pożądany efekt, uważa się za dostateczną;
 • Dawka leku, której zmniejszenie prowadzi do wzrostu ciśnienia tętniczego w stosunku do prawidłowego, to dawka minimalna lub podtrzymująca;
 • Zupełne wstrzymanie terapii lekami możliwa jest tylko wtedy, gdy ciśnienie bez leków przy kontynuacji zabiegów z wykorzystaniem urządzenia nie podnosi się powyżej poziomu 160 mmHg;
 • Należy pamiętać, że efekt działania urządzenia jest odczuwalny 1-2 godziny po wykonaniu pierwszego zabiegu.

Tab.2. Leczenie choroby nadciśnieniowej 2.-3. stopnia

DzieńObszar nerek, tryb 2, czas min.Dawka leku
RanoWieczór
11010Pełna dawka dobowa
21015Pełna dawka dobowa
31020Pełna dawka dobowa
4-71525Pełna dawka dobowa
8-1415303/4 dawki dobowej
15-2120301/2 dawki dobowej
22-2820351/4 dawki dobowej
29-562040Bez leków albo minimalna dawka
57-9040Bez leków albo minimalna dawka
Dalej stale 1-3 razy na tydzień po 40-60 minut na dobę podczas 1-2 zabiegów.
Ilość zabiegów i ich długość dobierana jest tak, aby utrzymać optymalne ciśnienie.

Dawki leków podczas leczenia dobierane są tak, aby ciśnienie utrzymywało się w przedziale od 145 do 160 mmHg, jeśli lekarz nie zaleca inaczej. Nie zaleca się zbyt szybko obniżać ciśnienia poniżej tych wartości. W celu utrzymania ciśnienia tętniczego na tym poziomie przy stopniowym wydłużaniu czasu zabiegów wymagana dawka leku będzie stopniowo zmniejszana.

Po jakimś czasie ciśnienie będzie utrzymywać się w wymaganych przedziałach tylko z pomocą zabiegów wibroakustycznych. Okres ten, w zależności od zaawansowania i długości trwania choroby nadciśnieniowej, waha się od 1 do 6 tygodni, czasami więcej. Po zakończeniu leczenia farmakologicznego, obniżenie ciśnienia tętniczego przy pomocy zabiegów wibroakustycznych następuje stopniowo od 1 do 10 mmHg na tydzień (zazwyczaj 2-4 mmHg na tydzień), w zależności od stopnia zaawansowania choroby.

Jeśli podczas leczenia z wykorzystaniem tabeli 2 w ciągu miesiąca efekt leczniczy był niedostateczny lub konieczne było zastosowanie pełnej dawki leku, leczenie należy kontynuować według tabeli 3. Jednocześnie dawkę leku należy zmniejszać bardziej stopniowo (nie więcej niż o ¼ część pełnej dawki na tydzień).

Tab.3. Leczenie choroby nadciśnieniowej 2.-3. stopnia. Intensywna kuracja

DzieńObszar nerek, tryb 2, czas min.Dawka leku
RanoWieczór
29-352040Pełna dawka dobowa
36-4225403/4 dawki dobowej
43-4930401/2 dawki dobowej
50-5635401/4 dawki dobowej
57-634040Bez leków albo minimalna dawka
64-702040Bez leków albo minimalna dawka
71-9040Bez leków albo minimalna dawka
Dalej stale 2-3 razy na tydzień po 40-60 minut na dobę podczas 1-2 zabiegów.
Ilość zabiegów i ich długość dobierana jest tak, aby utrzymać optymalne ciśnienie.

W przypadku nadciśnienia izolowanego (nadciśnienie u osób w starszym wieku), kiedy podwyższa się tylko ciśnienie skurczowe (poziom ciśnienia skurczowego powyżej 160 mmHg, a rozkurczowego – poniżej 90 mmHg), leczenie prowadzone jest według tabeli 4.

Tab.4. Leczenie skurczowego nadciśnienia

DzieńObszar nerek, tryb 2, czas min.Dawka leku
RanoWieczór
110Pełna dawka dobowa
2105Pełna dawka dobowa
3-41010Pełna dawka dobowa
5-61015Pełna dawka dobowa
7-810203/4 dawki dobowej
9-1015203/4 dawki dobowej
11-1220203/4 dawki dobowej
13-1420253/4 dawki dobowej
15-2120301/2 dawki dobowej
22-2820351/2 dawki dobowej
29-3520401/4 dawki dobowej
36-4225401/4 dawki dobowej
43-493040Bez leków albo minimalna dawka
50-563540Bez leków albo minimalna dawka
57-704040Bez leków albo minimalna dawka
71-772040Bez leków albo minimalna dawka
78-902040Bez leków albo minimalna dawka
Dalej stale 2-3 razy na tydzień po 40-60 minut na dobę podczas 1-2 zabiegów.
Ilość zabiegów i ich długość dobierana jest tak, aby utrzymać optymalne ciśnienie.

Jeśli efekt leczniczy jest niezadowalający lub ciśnienie rozkurczowe nie uległo normalizacji, należy zwrócić się do lekarza w celu zmiany leku lub doboru indywidualnego schematu leczenia urządzeniem. Przy nadciśnieniu z zajęciem nerek leczenie należy realizować według tabeli 5.

Tab.5. Leczenie nadciśnienia z zajęciem nerek

DzieńObszar nerek, tryb 2, czas min.Dawka leku
RanoWieczór
1-25Pełna dawka dobowa
310Pełna dawka dobowa
4105Pełna dawka dobowa
5-61010Pełna dawka dobowa
7-81015Pełna dawka dobowa
9-1010203/4 dawki dobowej
11-1215203/4 dawki dobowej
13-1420201/2 dawki dobowej
15-2120251/2 dawki dobowej
22-2820301/2 dawki dobowej
29-3520351/4 dawki dobowej
36-4220401/4 dawki dobowej
43-492540Bez leków albo minimalna dawka
50-633040Bez leków albo minimalna dawka
64-702040Bez leków albo minimalna dawka
71-771040Bez leków albo minimalna dawka
78-9040Bez leków albo minimalna dawka
Dalej ciągle 3-6 razy na tydzień po 20-50 minut na dobę podczas 1-2 zabiegów.
Ilość zabiegów i ich długość dobierana jest tak, aby utrzymać optymalne ciśnienie.

 

Jeśli posługują się Państwo urządzeniem VITAFON-2, który dysponuje dwoma kanałami, Odpowiedniki poszczególnych trybów pracy są następujące:
VITAFON i VITAFON-TVITAFON 2
Tryb 1Tryb 2, Energia 2
Tryb 2Tryb 2, Energia 3

W profilaktyce ważna jest tygodniowa norma masażu nerek, która określana jest tak, aby utrzymać ciśnienie na optymalnym poziomie. Ponadto, jeśli doszło do wychłodzenia, wysiłku fizycznego, stresu w tym dniu, na noc stosuje się zabieg uzupełniający w obszarze nerek w trybie 2, o długości 15-20 minut. Po spożyciu większych ilości alkoholu zabiegi realizuje się nie wcześniej niż po upływie 6 godzin. Po spożyciu szczególnie dużych ilości alkoholu wykonuje się 2-3 zabiegi profilaktyczne, które trwają 60-80 minut, przy czym pierwszy – nie mniej niż 30-40 minut.

Przeciwwskazania: ostry stan zapalny nerek, którego symptomem jest wzrost ciśnienia podczas zabiegów lub pojawienie się krwiomoczu. Jeśli podczas leczenia ciśnienie tętnicze podwyższa się, leczenie należy przerwać i zbadać, czy nie pojawiły się jakieś przeciwwskazania. W przypadku kamicy nerkowej o rozmiarach kamieni ponad 4 mm leczenie przebiega pod kontrolą lekarza.