Firma Vitafon PL wzięła udział w projekcie Urzędu Patentowego RP, dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Własność intelektualna w Twojej firmie”.

Celem projektu jest kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz możliwości czerpania korzyści z tej ochrony.

Efektem projektu jest uzyskanie praktycznej wiedzy, jak chronić własność intelektualną firmy oraz jak czerpać korzyści z ochrony własności intelektualnej w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy.

Koszt usługi objętej grantem brutto: 1949,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 00/100) brutto.

Całkowita kwota grantu otrzymanego z UE: 1 505,32 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset pięć złotych 32/100).