Ogólne zasady terapii przy wykorzystaniu Vitafonu

Zastosowanie Vitafonu okazuje się skuteczne przy chorobach wywołanych zaburzeniami miejscowego krwiobiegu, jak również przewodnictwa układu nerwowego (unerwienia) wskutek znacznego pogorszenia zaopatrzenia go w krew. Niezwykłą właściwością tego urządzenia jest to, że z jednej strony nie wpływa ono szkodliwie na zdrową tkankę, a z drugiej strony – jego efekt leczniczy jest największy w przypadku znacznych zmian w układzie krążenia. Taka selektywność związana jest ze zbieżnością mechanizmów wzmocnienia układu krążenia, dokonywanego przez Vitafon i wykorzystywanego przez sam organizm. Przy ostrym obniżeniu przepływu krwi naturalne mikrowibracje ścianek naczyń krwionośnych ustają i jedyną alternatywą stają się mikrowibracje zewnętrzne.Właśnie dlatego Vitafon pozwala na poprawę krążenia i tym samym przewodnictwa włókien nerwowych umieszczonych w przestrzeni między kręgami, co jest nad wyraz ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Dzięki poprawie krążenia w obszarze dotkniętym chorobą i odbudowaniu przewodnictwa włókien nerwowych, Vitafon pozwala na przyspieszenie procesów regeneracyjnych, usunięcie obrzęku, odbudowę aktywności ruchowej licznych przewodów, podniesienie sprawności funkcjonowania organów wewnętrznych i zwiększenie efektywności leczenia farmaceutycznego.

Z zasady terapia z wykorzystaniem Vitafonu obejmuje oddziaływanie na obszar dotknięty chorobą i na kręgosłup. Kręgosłup pełni w organizmie szczególną rolę, ponieważ właśnie przez niego przechodzą drogi układu sterującego wszystkimi bez wyjątku organami i kierowanego przez ośrodkowy układ nerwowy. Choroby kręgosłupa niewątpliwie wpływają na funkcjonowanie różnych organów. Czasem proces ten przebiega powoli i niepostrzeżenie dla człowieka (na przykład stopniowe odkładanie się złogów moczanowych). Dlatego terapia Vitafonem kręgosłupa przynosi pozytywne efekty podczas leczenia każdego chorego organu.

W przypadku procesów zapalnych, w obszarze dotkniętym chorobą konieczne jest korzystanie z preparatów przeciwzapalnych i, w razie konieczności, środków antybakteryjnych.

Fonowanie obszaru nerek

Procesowi zdrowienia z reguły towarzyszy wzmożenie procesu przemiany materii i zwiększony poziom toksyn w krwi. Dlatego oddziaływanie urządzenia Vitafon na obszar nerek, poprawiające ich pracę, bardzo korzystnie wpływa na oczyszczanie organizmu i powinno mieć miejsce w prawie wszystkich przypadkach leczenia. Jednocześnie należy pamiętać, aby najpierw oddziaływać na obszar nerek, a dopiero potem na inne obszary. Oprócz tego, czas oddziaływania na obszar nerek jest dłuższy lub równy sumarycznemu czasowi oddziaływania na wszystkie pozostałe obszary.

Należy poddać się badaniu lekarskiemu

Przed rozpoczęciem terapii Vitafonem należy poddać się badaniu lekarskiemu. Jest to ważne z dwóch powodów: po pierwsze, w celu postawienia poprawnej diagnozy i określenia przyczyny choroby – właśnie od tego głównie zależy efektywność leczenia, i po drugie, w celu określenia przeciwwskazań.

  • Nie należy spieszyć się z wyzdrowieniem w ciągu jednego czy dwóch dni i ignorować wskazanych metod leczenia. Czas trwania zabiegów należy zwiększać stopniowo.
  • Jeżeli nie postawiono dokładnej diagnozy, mają Państwo pytania lub wątpliwości, przed rozpoczęciem leczenia należy skonsultować się z lekarzem: [email protected], 069 869 23 33.

Częstotliwość przeprowadzania zabiegów

Zazwyczaj zabiegi przeprowadza się wieczorem, przed snem. Jeżeli jednak mają Państwo możliwość i chcą osiągnąć maksymalny efekt leczniczy, prosimy o stosowanie się do następujących zasad.

W połączeniu z terapią środkami farmaceutycznymi zabiegi należy przeprowadzać podczas maksymalnej koncentracji leku w krwi: 40–60 minut po przyjęciu tabletek lub innych leków doustnych, 5–15 minut od zastrzyku i 2–4 godziny od nałożenia maści.

Działanie Vitafonu trwa 4–6 godzin. Optymalna liczba zabiegów na dobę: trzy. Jeżeli chodzi o poprawę ukrwienia komórek nerwowych, zapewniających pracę narządów objętych leczeniem, optymalny czas na dokonywanie zabiegów to 40–60 minut od maksimum dobowej aktywności danego organu. Czasem jest potrzebne ciągłe utrzymywanie ukrwienia tkanki nerwowej – w takich przypadkach należy przeprowadzać 5–6 krótkich zabiegów w ciągu dnia.

Czas trwania zabiegów

Każdy człowiek inaczej reaguje na mikrowibracje, dlatego czas trwania pierwszych zabiegów powinien być krótki, następnie można go stopniowo wydłużać. Należy się trzymać tej zasady; w inny sposób procesu leczenia nie przyspieszy się. Już kilka minut zabiegu powoduje poprawę ukrwienia.

Kilka krótkich zabiegów w ciągu dnia jest lepsze niż jeden długi zabieg. Zabiegi można czasami pomijać, niewiele wydłuży to proces leczenia. Odnowa organizmu to spore obciążenie dla organizmu. Jeśli nie wskazano inaczej, czas jednego zabiegu nie powinien przekraczać 60 minut, a sumaryczny czas oddziaływania w ciągu doby nie powinien wynosić więcej niż 3 godziny.

Instalacja wibrofonów

W procesie leczenia bardzo ważne jest, aby wibrofony były poprawnie umieszczone. Zasięg działania Vitafonu to około 7 centymetrów; niedokładność w granicach 1–2 centymetrów przy umieszczaniu wibrofonów nie ma znaczenia. Znacznie ważniejszy jest wybór równej powierzchni, aby między membraną a powierzchnią ciała nie było szczeliny, gdyż mikrowibracje są tłumione przez powietrze. Wibrofony powinny dokładnie, lecz bez nadmiernego nacisku, przylegać do ciała w określonych obszarach. Wyznacznikiem prawidłowości ich umieszczenia jest maksymalne odczucie mikrowibracji w najniższych częstotliwościach.

W czasie zabiegów wibrofony nie poruszają się. Przy zabiegach po stronie pleców wygodniej jest przeprowadzać seans, leżąc na miękkim podłożu. Wibrofony podkłada się po prostu pod plecy w wybranym obszarze membranami do ciała.

Na twarzy i klatce piersiowej wibrofony zazwyczaj przytrzymuje się rękoma. Na kończynach i w obszarze szyi wygodniej jest skorzystać z elastycznego bandaża. Przy leczeniu stawów rąk i nóg zaleca się instalowanie wibrofonów pod kątem 90 stopni względem siebie, lecz nie jest to obowiązkowe. Kąt może wynosić od 60 do 120 stopni. Niepożądane jest umieszczanie wibrofonów naprzeciwko siebie, ponieważ przy takim położeniu drgania mogą się wzajemnie znosić.

Doznania

W czasie zabiegów albo nie ma żadnych doznań, albo występuje przyjemne uczucie ciepła i wibracji. Przy chronicznych chorobach dochodzi czasem do zaostrzenia objawów choroby. Trzeba zaznaczyć, że zjawisko to przy leczeniu chorób przewlekłych jest normalne i świadczy o pozytywnych zmianach w organizmie. Zaostrzenia tych objawów można uniknąć, jeżeli dawkę leczniczego oddziaływania zwiększa się stopniowo i stosuje się, w razie konieczności, środki przeciwzapalne lub bakteriobójcze, na przykład jod. Jednak nawet zastosowanie niezbędnych środków farmaceutycznych nie może zagwarantować, że leczenie będzie się odbywać bez zaostrzenia objawów choroby, ponieważ każdy organizm jest inny.

Zaostrzenie objawów choroby, które zazwyczaj następuje w 4–7. dobie od rozpoczęcia kuracji, nie jest niczym strasznym – powinno przejść po 10–14 dniach. Można spróbować skrócić czas trwania zabiegów i skonsultować się z lekarzem odnośnie dawki leków. Jeżeli objawy te nie ustąpią po upływie dwóch tygodni, należy poddać się bardziej szczegółowym badaniom.

Przed leczeniem każdej chronicznej choroby zaleca się przeprowadzić profilaktyczne zabiegi Vitafonem w obszarze nerek i w odpowiedzialnym za chory narząd odcinku kręgosłupa. W takim wypadku efektywność leczenia znacznie wzrośnie.

Czas leczenia

Jak prędko można liczyć na wyzdrowienie? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od ilości i charakteru zmian, które nagromadziły się w organizmie. Oparzenie 1–2. stopnia, początki kataru, świeże stłuczenia – jeżeli natychmiast zacznie się je leczyć, można całkowicie zapobiec objawom choroby. Tymczasem proste złamanie, nawet przy wykorzystaniu Vitafonu, nie zrośnie się szybciej niż po upływie 2 tygodni. Im więcej chorób, tym dłużej będzie trwać leczenie. Chory, który chodził o kulach z powodu zwyrodnienia, nie wyzdrowieje po jednym zabiegu, tak samo jak nie wyzdrowieje po seansie czarnej lub białej magii. Cuda się nie zdarzają. Zdolność organizmu do regeneracji jest ograniczona, a dodatkowo obniża się z wiekiem i przy pewnych chorobach. Kiedy mówimy, że Vitafon odbudowuje przewodnictwo komórek nerwowych po 1–2 zabiegach, nie oznacza to jeszcze wyzdrowienia. Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania narządu jest niezbędnym warunkiem pomyślnego przebiegu leczenia. Od tego proces zdrowienia dopiero się zaczyna. Im dłużej chorujemy, tym więcej w naszym organizmie uszkodzeń i tym dłuższe będzie leczenie.

Czasem po przeprowadzonej terapii u chorego nie następuje żadna poprawa samopoczucia. Zazwyczaj bywa tak w przypadkach, kiedy pierwotna przyczyna choroby nie została zdiagnozowana dokładnie, nie wszystkie choroby zostały ujawnione albo czas leczenia okazał się niewystarczający. Prędkość procesów leczniczych w organizmie jest ograniczona i czasem chory musi zastosować kilka etapów kuracji, zanim odczuje poprawę.

Bardzo trudne jest diagnozowanie chorób kręgosłupa, a właśnie tam bardzo często ukryta jest przyczyna choroby. Dlatego, jeżeli po przeprowadzonych seansach terapeutycznych nie ma żadnych zmian, zaleca się uściślić diagnozę, sprawdzić, czy dokładnie przestrzegana jest metodyka leczenia i dokonywać profilaktycznych zabiegów na odpowiednich odcinkach kręgosłupa.

Typowa kuracja trwa dwa tygodnie. Zazwyczaj przy długoletnich, chronicznych chorobach istotne polepszenie osiąga się po upływie 3–4 miesięcy. Z praktyki stosowania Vitafonu wynika, że przy okresowym korzystaniu z urządzenia poprawa następuje w ciągu dwóch lat.

Jaka jest granica odbudowy funkcjonowania organizmu przy leczeniu z wykorzystaniem Vitafonu, na razie nie wiadomo. Oczywiste jest, że możliwości urządzenia są ogromne, lecz podczas leczenia potrzebny jest upór i cierpliwość. Realny czas leczenia w dużej mierze zależy od tego, ilu zabiegów dokonuje się w ciągu doby. Efekt leczniczy jest proporcjonalny do łącznego czasu przeprowadzonych zabiegów, lecz nie jest tak do końca. Skutek oddziaływania urządzenia obserwuje się w ciągu 4–6 godzin, dlatego 3 zabiegi na dobę dają maksymalny efekt.

Istnieją również ograniczenia dotyczące łącznego czasu oddziaływania Vitafonem na różne narządy. Uwarunkowane jest to tym, że proces leczenia to duże obciążenie dla organizmu. Dobrze jest leczyć się stopniowo, aby nie powodować dyskomfortu. Dlatego we wszystkich proponowanych schematach dawka lecznicza zwiększana jest stopniowo, aby organizm nastawił się na intensywne leczenie. Optymalna dawka uwarunkowania jest samopoczuciem i poziomem aktywności życiowej.

Punkty przyłożenia vibrofonów. Widok z przodu.

shema1

Punkty przyłożenia vibrofonów. Widok z tyłu.

shema2