Schemat leczenia zapalenia nadkłykcia z wykorzystaniem urządzeń Vitafon

Obszar oddziaływania mikrowibracjami Fonowanie każdego obszaru 1-3 razy na dobę
Tryb Czas początkowy Tempo wzrostu czasu fonowania Czas końcowy fonowania
Obszar nerek, punktu „K” 2 5 min. + 2 min. codziennie 15 min.
Obszar wątroby, punktu „M” 1 4 min. + 1 min. codziennie 7 min.
Kręgosłup, punkt Е 1 1 3 min. + 1 min. co drugi dzień 5 min.
Kręgosłup, punkt Е 11 1 3 min. + 1 min. co drugi dzień 5 min.
Obszar stawu łokciowego 2 10 min. + 1 min. codziennie 30 min.

Jeśli organizm jest młody, tempo wzrostu czasu fonowania można podwoić.

***